Om oss

kybernetikk og robotikk

Kybernetikk er vitenskapen om hvordan dynamiske systemer oppfører seg, og hvordan man kan styre og overvåke slike systemer automatisk. Eksempler inkluderer fly, skip, biler, produksjonsplattformer, vindkraftverk, undervannsfartøyer, roboter, motorer, transportsystemer og industriprosesser. Kybernetikk brukes også innen nanoteknologi og medisin.

Matematikk er sentralt i kybernetikken for å kunne beskrive og modellere de dynamiske systemene, til bruk i analyse og design av effektive styrings- og overvåkingsløsninger.

Kybernetikk og robotikk er studiet for oss som ønsker å jobbe med fremtidens teknologier. Du lærer om datastyrte proteser, selvstyrte intelligente roboter, ubemannede fly, levende bilder i mors liv og mye mer.

Studiet læreross hvordan kompliserte dynamiske systemer kan styres og overvåkes ved å kombinere målemetoder, datateknologi, matematiske beregninger og påvirkningsinnretninger.

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Innovasjon er å utvikle noe som er nytt og nyttig. Mobiltelefoner, treningsensorer, mikrodroner, satellittsystemer, medisinsk elektronikk og datamaskiner er eksempel på elektroniske systemer.

 

Kunnskap om elektronisk systemdesign er nødvendig for å kunne løse viktige samfunnsutfordringer. Dette studiet gir oss en eksklusiv og etterspurt kompetanse. Basert på matematikk, fysikk, datateknologi og samarbeid i tverrfaglige team, skaper vi løsninger innen sentrale områder som for eksempel bærekraftig samfunnsutvikling og moderne helsevesen.

Det prosjektbaserte studiet elektronisk systemdesign og innovasjon preges av nyskapningstanken gjennom hele løpet. Å designe et elektronisk system er en kreativ oppgave. Det er spennende og krever fantasi, nysgjerrighet, samarbeidsevne og fagkunnskap.